roh roh
FEL
Elektrotechnika a informatika 2023
2. - 3. listopad 2023
Cíl konference
Cílem konference je představit a zhodnotit současný stav vědecko-výzkumné činnosti v doktorských studijních programech.
 
Prezentována budou témata v oborech:
  • Elektronika a informatika
  • Materiály a technologie
  • Výkonové systémy a energetika
 
Kontaktní adresa
J. Lepičová, J. Fiřt
FEL - děkanát
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 26
301 00 Plzeň

Tel: 377 634 015
e-mail: ei@konfel.zcu.cz  
Organizační výbor
Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kubík, Ph.D.
Jana Lepičová
Ing. Ondřej Lufinka, Ph.D.
 
Záštita nad konferencí
prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. - děkan FEL
doc. Ing. František Mach, Ph.D. - proděkan pro vědu
Odborní garanti
prof. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
prof. Ing. Václav Kůs, CSc.
doc. Ing. Karel Noháč, Ph.D.
 Created 09/17/18 13:33:17 © 2004 - 2024  ei@konfel.zcu.cz
Generated 04/11/24 14:11:05